Algemene voorwaarden - auto - en vrachtwagenbanden tegen lage prijzen | tirendo.nl

 

Algemene voorwaarden

vanaf 5 april 2007

§ 1 Sluiten van de overeenkomst/bestelproces

Via onze Internetportals kunt u de genoemde artikelen bestellen met behulp van internet of respectievelijk via  telefoon. Door de vereiste gegevens in te voeren als onderdeel van het bestelproces en door deze bestelling te versturen dient u een aanbod in; in dit verband heeft de bestelling via telefoon of internet dezelfde rechtsgeldigheid. Door te bestellen geeft u duidelijk aan dat u deze algemene voorwaarden accepteert en dat u de bestelde goederen wenst te ontvangen. Wij zullen uw inkomende bestelling met een formele bevestiging van ontvangst bevestigen; Deze erkenning van de ontvangst is geen aanvaarding van uw bestelling. Het contract treedt in werking na ontvangst van de goederen met uw goedkeuring, echter uiterlijk na het verstrijken van de retourperiode van 14 dagen.

§ 2 Algemene voorwaarden voor bezorging en betaling

Voor alle informatie over de kosten voor de verpakking en porto, alsmede over de betalingsvoorwaarden kunt u de algemene voorwaarden van levering en betaling van de desbetreffende internetportaal bekijken. Voor leveringen in het buitenland behouden wij ons het recht voor om de betalingsmogelijkheden te beperken.

§ 3 Annuleringsbeleid

U kunt uw contractuele verklaring schriftelijk herroepen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen (bijv.  e-mail). De periode vangt op zijn vroegst aan bij de ontvangst van de goederen. Om de periode van herroeping te verzekeren volstaat tijdige verzending van de herroeping of het object.
De herroeping moet worden gericht aan:

  • Email: service@tirendo.nl of
  • Adres: Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlijn.

Binnen de omvang van uw herroeping willen wij u vriendelijk vragen om ons vrijwillig door te geven wat de reden is van uw retourzending en wij verzamelen andere delen informatie die nodig zijn voor de snelle en efficiënte verwerking van uw herroeping. Wij halen de goederen bij u op en wij storten het factuurbedrag op de bankrekening storten die is opgeslagen in onze database zodat u geen overlast heeft. Zo is het niet nodig om alle artikelen naar het administratiecentrum in Hanover te sturen (de verklaring van het adres is legaal voorgeschreven).

§ 4 Juridische gevolgen van intrekkingen

Bij een effectieve herroeping moeten de prestaties door beide partijen ontvangen en, indien nodig, het gebruiksvoordeel (bijv. rente) worden teruggestuurd. Indien de ontvangen dienst niet geheel of in delen wordt geretourneerd of in een verslechterde toestand, bent u verplicht om schadevergoeding te betalen aan ons, voor zover vereist. Dit geldt niet voor het gebruik van objecten als de verslechtering van het object enkel het gevolg is van de inspectie - de manier waarop u in staat bent geweest om de verslechtering in een winkel op te sporen. Voor de rest kunt u de schadeverplichting voorkomen indien u het object niet heeft gebruikt alsof het uw eigendom is en u alles onderneemt om waardedaling te voorkomen.
Objecten, die niet in pakketten kunnen worden verzonden, worden verzameld uit uw huis. U bent verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending als het geleverde object overeenstemt met het bestelde artikel en als de prijs van het retourobject niet hoger is dan het bedrag van 40,- euro.
- Einde van de Annuleringsvoorwaarden -

§ 5 Ons 14 dagen annuleringsaanbod

We willen u tevreden te stellen met al onze leveringen. Daarom kunt u alle artikelen die u van ons heeft gekocht binnen 14 dagen annuleren. Deze verplichting gaat verder dan de wettelijke voorwaarden, volgens welke u slechts een retourtermijn van twee weken heeft vanaf de ontvangst van de goederen. De leveringen van goederen, die zijn ontworpen naar specificaties van de klant, zijn uitgesloten van onze vrijwillige 14 dagen annuleringsaanbieding, alsook van het herroepingsrecht overeenkomstig § 312b BGB (Burgerlijk Wetboek).
De aanvaarding van geretourneerde complete wielen ontstaat zonder wettelijke aansprakelijkheid van de kant van Delticom en uitsluitend tegen betaling van de contractueel overeengekomen inclusive verwerkingskosten van 120,- euro.
Dit omvat onder andere alle leveringen van complete banden, die we voor elke klant individueel produceren.
Echter, ons annuleringsaanbod is exclusief de kosten voor verzending en verpakking. Dit betekent dat we een forfaitair bedrag voor verzend- en verpakkingskosten in rekening brengen voor overeenkomsten met consumenten, die de bestelling intrekken na het verstrijken van de wettelijke termijn van herroeping (14 dagen). Ondernemers dragen voornamelijk de kosten voor verzending en verpakking. Voor verdere informatie, met name met betrekking tot de hoogte van de kosten voor porto en verpakking en met betrekking tot onze 14-daagse annuleringsaanbod, kunt u gaan naar het desbetreffende internetportaal. Gelieve gebruik te maken van onze verzendverpakking. Bescherm de goederen tegen beschadigingen. Banden moeten schoon zijn bij het klaarmaken voor verzending en twee banden moeten worden samengebonden. Met name de voor- en achterkant van de complete banden moet worden beschermd met voldoende karton en pakkettape. Wij behouden ons het recht voor om vorderingen te doen gelden voor compensatie indien er sprake is van schade als gevolg van onjuiste behandeling of onvoldoende verpakking bij de retourzending. De transportbedrijven accepteren alleen artikelen met juiste verpakking.
Als u het contract wilt annuleren, kunt u het onderstaande formulier vinden

§ 6 Voorbehoud van eigendomsrechten

We behouden het recht op alle artikelen die wij leveren, totdat al onze vorderingen tegen u of de persoon die de goederen ontvangt zijn voldaan. Dit geldt ook voor eventuele vorderingen in de toekomst. Om ons voorbehoud van eigendomsrechten te doen gelden hebben wij het recht om de onmiddellijke overhandiging van de goederen onder uitsluiting van alle rechten van retentie te eisen, tenzij er wettelijk vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen zijn.

§ 7 Verantwoordelijkheid voor gebreken van onze Internetportals

Elke respectieve website wordt onderhouden in ons goedgekeurde ontwerp. We kunnen niet garanderen dat de internetportals voldoen aan uw wensen en dat ze op elk moment beschikbaar zijn zonder onderbreking, tijdig, veilig en zonder defecten. Het gebruik van de internetportalen is op eigen risico; in het bijzonder aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid over de resultaten, die kunnen worden bereikt bij het gebruik van de internetsite's en voor de juistheid van de informatie die is verkregen in het kader van de Internetportalen.

§ 8 Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, geluiden, afbeeldingen, animaties en video's alsmede hun arrangementen op onze websites zijn onderworpen aan de wet met betrekking tot auteursrechten en andere gerelateerde rechten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of ter beschikking worden gesteld aan derden. Een aantal van onze websites bevat foto's, die zijn onderworpen aan het auteursrecht van derden. Tenzij anders vermeld zijn alle merken op onze site zijn beschermd. Op onze websites is geen toestemming verleend om ons intellectueel eigendom te gebruiken of het intellectueel eigendom van derden.

§ 9 Verplichtingen met betrekking tot informatie

Bij de registratie moet u uw adres en persoonlijke gegevens verstrekken; we slaan deze gegevens die nodig zijn voor het bestelproces op. Natuurlijk kunt u uw gegevens bij de bestelling of later wijzigen onder "Mijn bestellingen" of "Contact" (afhankelijk van het internet portal). Na de registratie ontvangt u een Wachtwoord en een identificatie voor uw rekening. U moet ervoor zorgen dat het wachtwoord en de profiel niet geeft aan een derde partij. U bent verplicht om Delticom onmiddelijk te informeren over enig misbruik van uw wachtwoord of profiel. Beide Partijen kunnen op elk moment uw profiel annuleren zondig opgaaf van redenen. In een dergelijk geval zal Delticom uw profiel deactiveren of verwijderen van en alle opgeslagen gegevens.

§ 10 Toepasbaar recht

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing. De toepassing van het gestandaardiseerde VN-verdrag (CISG; Weens Koopverdrag per 11 april 1980) is uitgesloten.

De EU heeft een online portal opgezet om ontevreden klanten te helpen. Voor klachten over goederen of diensten die u van ons hebt gekocht via het internet, kunt u een neutraal geschillenregelingcentrum vinden op  http://ec.europa.eu/consumers/odr om een oplossing te vinden buiten de rechtbank om. Houd er rekening mee dat voor sommige industrieën en in sommige landen er momenteel geen geschillenbeslechtingscentra zijn (vanaf 2017/02/01). Daarom is het misschien zo dat u, als consument, niet in staat bent om deze site te gebruiken om geschillen met ons in deze landen op te lossen. Voor meer informatie kunt u terecht op het EU online portaal. We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten klachtkantoor. Toch zijn we over het algemeen bereid om deel te nemen aan een geschillenregelingsprocedure voor een consumenten klachtkantoor. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met info@delti.com.

Download hier het annuleringsformulier