Retourbeleid | tirendo.nl


Return policy

Informatie over uw annuleringsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder het opgeven van een reden..

Voor de aankoop van goederen geldt een opzegtermijn van veertien dagen, ingaande op de dag wanneer u of een derde persoon die door u is genoemd, niet inbegrepen de vervoerder, bezit heeft genomen van de goederen. Indien de bestelde goederen worden geleverd door middel van gedeeltelijke zendingen, gaat de termijn in op de dag van ontvangst van de laatste goederen; indien het contract voor de levering van goederen meerdere deelleveringen of partijen noemt, gaat de termijn in op de dag dat de laatste gedeeltelijke zending of partij is ontvangen;

Om uw recht van opzegging uit te oefenen moet u ons informeren(Tirendo GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlijn, E-mail: service@tirendo.nl) over uw beslissing om dit contract te annuleren met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde standaard annuleringsformulier

Het is belangrijk dat u de opzegging sturen op tijd stuurt om te voldoen aan de termijn.

Herroepingsgevolgen

Als u dit contract annuleert, dan betalen wij u alle bedragen terug die we van u hebben ontvangen, zonder uitstel en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum van onze ontvangst van uw opzegging, met inbegrip van alle leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten in verband met het kiezen van voor een leveringsmethode die anders is dan de standaard levering). Voor de terugbetaling gebruiken zullen we hetzelfde betalingsmiddel die u heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen; in geen geval betaalt u extra kosten voor deze teruggave.

Wij halen de goederen bij u op.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

In geval van verslechtering van de goederen hoeft u, indien van toepassing, alleen compensatie te betalen indien de verslechtering een gevolg is van onnodige behandeling, anders dan voor onderzoek van de staat, kenmerken en het functioneren.

Einde van de informatie over het recht op annulering