Bandenspanning motor

Bandenspanning motor

Bandenspanning motor

Het belang van de juiste bandenspanning van uw motor is nauwelijks te overschatten. Het contact met de weg is minimaal, en het is dus ook van cruciaal belang dat er hier niets aan schort. Afhankelijk van de ondergrond, uw rijgedrag, de belasting, en nog een hele reeks andere factoren is het daarom noodzakelijk de bandenspanning van uw motor regelmatig te controleren en zo nodig aan te passen. Hieronder leest u alles wat u moet weten over de ideale bandenspanning, en hoe onnodige risico’s kunnen worden vermeden.

Optimale bandenspanning van de motor

Als standaard maat adviseert men doorgaans een druk van 2 bar te hanteren voor de voorband en van 2,5 voor de achterband. De optimale druk bestaat niet, maar staat ten eerste altijd op iedere band aangegeven, en wordt ook in de specificaties van uw motor vermeld. Maar zelfs dan hangt het er maar vanaf! Gaat u offroad, en begeeft u zich dus op een aanzienlijk zachtere ondergrond, dan moet ook de spanning aanzienlijk verlaagd worden. Bij een lagere spanning heeft u immers veel meer grip, is het contactoppervlak groter, en komt het profiel het best tot zijn recht. Maar ook of u een kort ritje of een lange toer gaat maken, of het warm dan wel koud is, of u hard rijdt of er een wat rustiger rijstijl op nahoudt, en of u alleen bent of iemand achterop heeft, zijn factoren die de ideale bandenspanning van de motor beïnvloeden.

Voor- en nadelen

De voordelen van een hoge bandenspanning is een lager brandstofverbruik, minder slijtage aan de banden zelf, en het feit dat bochten strakker kunnen worden genomen. Echter, wel betekent een hoge spanning minder comfort omdat de vering minder wordt (de motor heeft meer de neiging te gaan ‘stuiteren’). Ook worden de banden minder snel warm, wat betekent dat u minder grip heeft. De voor- en nadelen van een lage druk laten zich nou gemakkelijk raden; u heeft meer grip en comfort, maar ook een hoger verbruik, een snellere bandenslijtage, en minder stabiliteit in de bochten. In ieder geval mag een band, om het even wat voor motor u rijdt en wat u ermee onderneemt, nooit een spanning lager dan 1 of hoger dan 3 bar hebben. Met minder dan 1 loopt u het gevaar dat de banden uit de velgen kunnen lopen, terwijl een spanning van boven de 3 maakt dat u bij de kleinste oneffenheid het contact met de weg verliest.

Meet de druk regelmatig!

Het regelmatig meten van de spanning van de motorbanden is dus uiterst belangrijk. Niet alleen hangt het er vanaf wat u van plan bent, maar de banden zijn ook onderhevig aan natuurlijke deflatie. Er bestaan allerlei tools om de druk eenvoudig de meten, zoals verntieldopjes die rood worden bij een spanning lager dan de gewenste, of, wat duurder maar ook preciezer is, compressors met manometers. Ook is het mogelijk met high-tech tools op ieder moment de actuele druk te zien, maar dat is nog meer aan de prijs. Verder is het belangrijk dat u de spanning meet wanneer de banden nog koud zijn, omdat de druk bij warmte uiteraard hoger wordt!

Zijn uw banden aan vervanging toe? Gebruik de configurator hieronder en vindt de banden die u zoekt!