Klantenservice (Ma–Vr: 7:00–22:00):
+31 (0) 858880173

Glysantin

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Vorstbescherming koelmiddel
Viscositeit
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
  • Gratis verzending
  • Alle prijzen incl. BTW
1.5 liter doos 6,67 €  per liter Minimale aankoop: 12
10,01 €
1.5 liter doos 10,09 €  per liter Minimale aankoop: 1
15,13 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P301: NA INSLIKKEN:
P311: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P330: De mond spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK