Valvoline SYNPOWER 0W40

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
0W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos 13,67 €  per liter Minimale aankoop: 1
13,67 €
5 liter bidon 9,81 €  per liter Minimale aankoop: 1
49,04 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.


*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK