Mobil 1 FS 0W-40

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Motorolie
Viscositeit
0W-40
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter fles 12,48 €  per liter Minimale aankoop: 1
12,48 €
5 liter bidon 8,05 €  per liter Minimale aankoop: 4
40,27 €
5 liter bidon 8,92 €  per liter Minimale aankoop: 1
44,62 €
20 liter bidon 9,08 €  per liter Minimale aankoop: 1
181,53 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H401: Giftig voor het leefmilieu in het water.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK