High Performer 0W-30 Ford

Voorraadniveau
op dit moment is dit product niet op voorraad
Categorie
Motorolie
Viscositeit
0W-30
Werkgebieden
personenwagen
Kenmerken
Gratis verzending*
2 - 5 werkdagen levertijd**
1 liter doos 10,62 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad
5 liter kan 6,98 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad
20 liter bidon 5,65 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad
60 liter vat 6,05 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad
208 liter vat 4,89 €  per liter Minimale aankoop: 1
op dit moment is dit product niet op voorraad

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
**Meer dan 90% van onze bestellingen bereikt de klant binnen de opgegeven levertijd.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK