Klantenservice (Ma–Vr: 7:00–22:00):
+31 (0) 858880173

Liqui Moly

Voorraadniveau
beperkte voorraad
Categorie
Transmissieolie
Viscositeit
75W-90
Werkgebieden
bus, nutsvoertuig, personenwagen, vrachtwagen
Kenmerken
volledig synthetisch
Gratis verzending*
500 milliliter doos 24,14 €  per liter Minimale aankoop: 1
12,07 €
1 liter doos 18,28 €  per liter Minimale aankoop: 1
18,28 €
20 liter bidon 12,58 €  per liter Minimale aankoop: 1
251,69 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

*Prijzen zijn per band en incl. BTW in Nederland.
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK