Klantenservice (Ma–Vr: 7:00–22:00): +31 (0) 858880173

VAICO

Voorraadniveau
beperkte voorraad
Categorie
Vorstbescherming koelmiddel
Viscositeit
Werkgebieden
Kenmerken
  • Gratis verzending
  • Alle prijzen incl. BTW
1 liter doos 14,23 €  per liter Minimale aankoop: 12
14,23 €
1 liter doos 19,36 €  per liter Minimale aankoop: 1
19,36 €
5 liter bidon 10,55 €  per liter Minimale aankoop: 1
52,74 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK