Klantenservice (Ma–Vr: 7:00–22:00): +31 (0) 858880173

VAICO

Voorraadniveau
beschikbaar
Categorie
Vorstbescherming koelmiddel
Viscositeit
Werkgebieden
Kenmerken
  • Gratis verzending
  • Alle prijzen incl. BTW
1 liter doos 13,33 €  per liter Minimale aankoop: 1
13,33 €
5 liter kan 6,21 €  per liter Minimale aankoop: 4
31,04 €
5 liter kan 7,64 €  per liter Minimale aankoop: 1
38,22 €

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

x
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK
Wij gebruiken Cookies. Door deze pagina te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan.
OK